Εκτύπωση

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ

Πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Τζωρτζάκης (1914)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Πουλάκης (1935)

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Ζαχαριουδάκης (1935-1940)

Πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Μυλονάκης (1945-1982)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωστάκης (1983-1996)

Πρεσβύτερος Στυλιανός Δουβάκης (1996-2003)

Πρωτοπρεσβύτερος Πολύκαρπος Νεονάκης (2003-2005)

Πρεσβύτερος Ευάγγελος Παπουτσάκης (2006-2012)

Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Μαυρίδης (2012-2016)