Ploigisi_neo.jpg
bottom.jpg

Η Μελέτη της Αγίας Γραφής κατά τον Μέγα Αθανάσιο

 

Η μagia grafiελέτη της Αγίας Γραφής ενώ αποτελεί βασικό και σημαντικό έργο για κάθε πιστό, ειδικά στις μέρες μας, για πολλούς δεν υφίσταται. Για τους μεν αδιάφορους θεωρείται δεδομένη η μη ενασχόλησή τους με το ιερό αυτό βιβλίο, για δε τους έχοντας ενδιαφέρον για την πνευματική ζωή παρατηρούμε παραγκώνισή της, λόγω προτεραιότητας για ανάγνωση άλλων πνευματικών βιβλίων. Όμως η μελέτη της Βίβλου δεν μπορεί να είναι ένα παραγέμισμα στην πνευματική μας ζωή αλλά βασικό μέλημα αυτής. Ας σκεφτούμε έναν αθλητή του στίβου, ο οποίος επιθυμεί και προσπαθεί να καταφέρει ένα δυνατό άλμα στο άθλημα «ἅλμα ἐπί κοντῷ».

Προπονείται καθημερινά για πολλές ώρες, προσέχει την διατροφή του, δεν ξενυχτά κ.α. Αυτός ο αθλητής είναι πολύ πιθανό να καταφέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Παράλληλα τώρα, για τον χριστιανό, που είναι ένας αθλητής του πνευματικού στίβου, η καλή διατροφή, θα λέμαμε οι βιταμίνες, είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Αν δεν τραφείς με τις απαραίτητες αυτές βυταμίνες δεν θα μπορέσεις να σταθείς όρθιος, ούτε θα πετύχεις τους πνευματικούς σου στόχους. Αφορμή για το κείμενο αυτό απετέλεσαν τα κείμενα ενός σπουδαίου θεολόγου της Εκκλησίας, του αγίου Αθανασίου του Μεγάλου.

Ο άγιος αυτός απευθυνόμενος στον Μαρκελλίνο, τον επαινεί, διότι έμαθε την αγάπη του για τον λόγο του Θεού, που βρίσκεται αποθησαυρισμένος στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αναφερόμενος σ᾽αυτόν λέγει χαρακτηριστικά: «πρός πάσαν τήν θείαν γραφήν ἔχειν τήν σχολήν» και συμπληρώνει λέγοντας για το βιβλίο των Ψαλμών ότι «πολύν ἔχων εἰς αὐτήν τήν βίβλον κἀγώ πόθον, ὥσπερ καί εἰς πᾶσαν τήν γραφήν». Ομολογεί λοιπόν ευθαρσώς τον πόθο του για την μελέτη του ιερού κειμένου. Στο ίδιο έργο του, «προς Μαρκελλίνον», αναφέρεται στα οφέλη της βιβλικής μελέτης λέγοντας: «εἰ γάρ δεῖ καί πιθανώτερον εἰπεῖν, πᾶσα μέν ἡ θεία γραφή διδάσκαλός ἐστιν ἀρετῆς και πίστεως ἀληθοῦς».

Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού καταγεγραμμένος, και με απλά λόγια μέσω αυτής μιλά ο Θεός στους ανθρώπους. Τους αναφέρει τι να κάνουν για να ενωθούν μαζί Του. Ο Αθανάσιος αναφερόμενος στην θεοπνευστία της Αγίας Γραφής χρησιμοποιεί μια πολύ επιτυχημένη εικόνα για την ωφέλεια από την ανάγνωσή της. Λέγει: «δεῖ τῶν ἐντυγχανόντων ἕκαστον ταύτῃ τῇ βίβλῳ ἐντυγχάνειν μέν ἄπασι γνησίως τοῖς ἐν αὐτῇ θεοπνεύστοις οὔσι, λαμβάνειν δέ λοιπόν ἀπ᾽αὐτῶν ὡς ἐκ παραδείσου καρπῶν ὠφελείας, πρός ὅ τήν χρείαν ἑαυτόν ἔχοντα συνορᾶ». Είναι δηλαδή όταν μελετάς το ιερό κείμενο σαν να έχεις μπει στον κήπο της Εδέμ και μαζεύεις καρπούς.

Τέλος, ο άγιος κάνει μια αναφορά στον πνευματικό του πατέρα, τον Μέγα Αντώνιο, για τον οποίο λέγει ότι επειδή δεν γνώριζε γράμματα προσπαθούσε να αποστηθήσει όλη την Αγία Γραφή στο νου του. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καί γάρ προσεῖχεν οὕτως τῆ ἀναγνώσει, ὡς μηδέν τῶν γεγραμμένων ἀπ᾽αὐτοῦ πίπτειν χαμαί, πάντα δέ κατέχειν, καί λοιπόν αὐτῶ τήν μνήμην ἀντί βιβλίων γίνεσθαι». Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η βαρύτητα και προτεραιότητα που έδιναν οι άγιοι στην μελέτη της Βίβλου και η αναφορά τους στα οφέλη εξ αυτής στους χριστιανούς. Δεν έχουμε παρά να ακολουθούμε τα ίχνη των Πατέρων μας.

Εμφανίσεις Άρθρων
3541066
  • ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

    Κυριακή
    31 Μαΐου

    Κυριακή των Αγίων 318 Θ. Πατέρων (Α' Οικ. Σύνοδος),
    Ερμείου μάρτυρος και Ευσεβίου

footer

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ